THÁP ĐÀO TẠO NHÂN SỰ NHÓM KINH DOANH
 • Văn hóa công ty
  • 1.1. Kiến thức cần nắm
   • 1.1.1. Làm ra làm

    Hiệu quả công việc được đặt lên hàng đầu: Đạt đủ chỉ tiêu KPI
    Môi trường làm việc mở: học hỏi liên tục, và phải hoàn thành các chương trình đào tạo, và đi đào tạo được giaov đúng theo tháp đào tạo
    Hoàn thành công công việc được giao đúng thời hạn (tối đa trong ngày làm việc)

   • 1.1.2. Chơi ra chơi

    Chủ nhật liên hoan
    Tháng 2 lần đi hát karaoke
    Tháng 1 lần đi du lịch (phượt) kết hợp teamibuiding quanh Hà Nội

     

   • 1.1.3. Khuyến khích và trân trọng đóng góp của nhân viên

    Mỗi tháng mỗi nhóm phải đưa ra ít nhất 3 -5 ý tưởng mới
    Thưởng nhóm ý tưởng theo tháng (1 giải đặc biệt 1.000.000, 2 giái khuyến khích 100.000)
    Tiêu chí đánh giá (50% do nhóm chấm chéo và 50% do văn phòng chấm)

    STT TIÊU CHÍ ĐIỂM
    1 Số lượng tối thiểu 10 ý tưởng 20
    2 Xu hướng thị trường 30
    3 Ứng dụng thực tế và cải thiện hiệu quả thực tế 0 - 50
   • 1.1.4. Chế độ lương thưởng xứng tầm

    Theo tháp đào tạo quy định mức lương và chính sách thưởng
    Chính sách lương cố định và xuyên suốt

   • 1.1.5. Tạo môi trường và hệ thống hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên

    Được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc
    Được cung cấp đầy đủ tài liệu đào tạo nội bộ
    Những đề xuất của nhân viên về công cụ, phần mềm làm việc sẽ được áp ứng đầy đủ và nhanh chóng để nâng cao hiệu quả công việc

   • 1.1.6. Không phân biệt cấp trên cấp dưới

    Tất cả mọi người từ quản lý đến nhân viên đều cùng nhau làm việc và hỗ trợ nhau trong mọi công việc dù là không liên quan đến bộ phận mình

   • 1.1.7. Lộ trình thăng tiến nhanh và rõ ràng

    Một tháng được đánh giá 1 lần vào ngày 15 - 20 của tháng theo tiêu chí và chỉ tiêu thống nhất

  • 1.2. Thang điểm đánh giá
   • STT NỘI DUNG ĐIỂM
    1 Làm ra làm là gì 10
    2 Chơi ra chơi là gì 10
    3 Trân trọng đóng góp của công ty là gì 10
    4 Chế độ lương thưởng xứng tầm là gì 10
    5 Hỗ trợ tốt nhất cho công ty là gì 10
    6 Không phân biệt cấp trên cấp dưới là gì 10
    7 Lộ trình thăng tiến như thế nào 10

     

  Quy định chính sách lương bộ phận kinh doanh

  I.    THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG
  1.1.    CTV thử việc
  -    Thời gian thử việc 05 ngày tại cửa hàng
  1.2.    CTV học việc
  -    Học việc việc trong vòng 1 tháng
  -    Thời gian làm việc: tháng nghỉ 01 ngày (lương cơ bản được tính theo số công chuẩn 29/30)
  1.3.    CTV chính thức
  -    Thời gian làm việc: tháng nghỉ 01 ngày (lương cơ bản được tính theo số công chuẩn 29/30)
  1.4.    Ứng cử viên trưởng nhóm và trưởng nhóm
  -    Thời gian làm việc: tháng nghỉ 01 ngày (lương cơ bản được tính theo số công chuẩn 29/30)
  1.5.    Ứng cử viên trưởng phòng và trưởng phòng
  -    Thời gian làm việc: tháng nghỉ 01 ngày (lương cơ bản được tính theo số công chuẩn 29/30)
  -    Lương và quyền lợi như trưởng nhóm
  -    Ứng cử viên trưởng phòng phụ cấp mỗi tháng thêm 100.000
  -    Trưởng phòng phụ cấp mỗi tháng thêm 500.000

  1.6.    Nhân viên chính thức
  -    Thời gian làm việc: tháng nghỉ 01 ngày (lương cơ bản được tính theo số công chuẩn 29/30)

  II.    BẢNG LƯƠNG CỦA NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

  Quy định cách tính lương

  Số đơn thành công
  - Nếu mức đơn trung bình dưới 40 đơn trong khoảng từ 35 - 40 trừ 110.000/đơn
  - Nếu mức đơn trung bình dưới 35 đơn trừ 150.000/đơn và xem xét cho thôi việc
  - Nếu mức trung bình từ 40 - 50 được thưởng thêm 120.000/đơn
  - Nếu mức lương trung bình trên 50 đơn thưởng thêm 150.000/đơn
  - Nếu mức đơn trung bình nhóm dưới 60 đơn trừ 50.000/đơn
  - Nếu mức đơn trung bình nhóm trên 60 đơn thưởng thêm 50.000/đơn

  Mức độ hài lòng của khách hàng

  Nếu trung bình ngày đạt 10 khách hài lòng nhóm được thưởng 500.000

  Tỷ lệ chốt đơn

  - Tỷ lệ chốt đơn phải đạt trên 60%
  - Nếu dưới 60% xem xét năng lực nếu không có khả năng tiến bộ sẽ cho thôi việc
  - Nếu tỷ lệ chốt trên 80% được thưởng thêm 1.000.000/tháng

  III.    BẢNG LƯƠNG VÀ THƯỞNG THEO CẤP CỦA CTV

  IV.    THƯỞNG NHÓM VÀ TỶ LỆ CHIA THƯỞNG NHÓM CỦA CTV

  V.    YÊU CẦU LÊN HẠNG CTV

  -    Mỗi tháng cửa hàng sẽ đánh giá CTV 2 lần vào ngày 15 và 30 hàng tháng để xét lên hạng hoặc xuống hạng của CTV
  -    CTV học việc được phép tối đa không quá 02 tháng để lên hạng CTV chính thức

 • Quy định chính sách công ty
  • Nội dung chi tiết
  • 2.1. Kiến thức cân nắm
   • Quy định thời gian làm việc, ngày nghỉ trong tháng
    Thủ tục vào ra Công ty trong và ngoài giờ làm việc
    Quy định về tác phong, trang phục, thái độ làm việc nơi công sở
    Giữ bí mật công nghệ, kinh doanh
    Hình thức xử lý

    Xem thêm
  • 2.2. Thang điểm đánh giá
   • STT NỘI DUNG ĐIỂM
    1 Nắm rõ và tuân thủ quy định thời gian làm việc, ngày nghỉ trong tháng 30
    2 Nắm rõ và tuân thủ thủ tục vào ra Công ty trong và ngoài giờ làm việc 10
    3 Nắm rõ và tuân thủ quy định về tác phong, trang phục, thái độ làm việc nơi công sở 10
    4 Nắm rõ và tuân thủ giữ bí mật công nghệ, kinh doanh 30
    5 Nắm rõ và các hình thức xử lý vi phạm 20

     

 • Kiến thức về sản phẩm, bảo hành
  • 3.1. Kiến thức cần nắm
   • Khả năng chống nước

    Khả năng chống xước

    Độ bền, bảo hành, giá, khuyến mại

    Cách sử dụng đồng hồ: cắt mắt, thay pin, thay dây chỉnh giờ đồng hồ

    Nắm rõ thông tin cơ bản của sản phẩm về giá mua 1, mua 2, đặc điểm sản phẩm

    Phân khúc sản phẩm (sản phẩm thương hiệu, sản phẩm thời trang)

    Xem thêm
  • 3.2. Thang điểm đánh giá
   • STT NỘI DUNG ĐIỂM
    1 Hiểu rõ về các ký hiệu chống nước và cách đọc khả năng chống nước trên sản phẩm của cửa hàng 20
    2 Hiểu rõ về các ký hiệu chống xước và cách đọc khả năng chống nước trên sản phẩm của cửa hàng 20
    3 Nắm rõ chính sách bảo hành và quy trình bảo hành cho từng sản phẩm 20
    4 Biết cách cắt mắt thay pin, thay dây, chỉnh giờ để có thể tư vấn cho khách hàng 20
    5 Đối với CTV học việc nhớ tối thiểu thông tin 30 sản phẩm bán chạy 20
    5' Đối với CTV chính thức nhớ ít nhất 50 thông tin sản phẩm bán chạy 20

     

 • Kiến thức sử dụng công cụ hỗ trợ
  • 4.1. Kiến thức cần nắm
   • 4.1.1. Cách kiểm tra comment trên page trách sót comment khi chăm trực tiếp trên facebook
    STT NỘI DUNG LINK VIDEO
    1 Cách kiểm tra comment tránh sót comment khi chăm trực tiếp trên facebook     https://www.youtube.com/watch?v=QosyD0bGlIw
    2 Cách chăm 1 page không chồng lấn với page khác https://www.youtube.com/watch?v=qX7jBlWgLxk
    3 Cách  xem các comment bị mất https://www.youtube.com/watch?v=RC8hBU_4UIk

     

   • 4.1.2. Cách sử dụng phần mềm Pancake để chăm page
    STT NỘI DUNG LINK VIDEO
    1 Cách sử dụng phần mềm Pancake https://www.youtube.com/watch?v=6jTjZpgBzno
    2 Cách sử dụng Pancake V2 https://www.youtube.com/watch?v=vg0hrOcfXmQ

     

   • 4.1.3. Cách sử dụng phần mềm quản lý bán hàng QUANLY.ORG
    STT NỘI DUNG LINK VIDEO
    1 Giới thiệu về phần mềm quản lý bán hàng QUANLY.ORG https://www.youtube.com/watch?v=dNppxJc97a8
    2 Cách tìm kiếm sản phẩm, đọc thông tin sản phẩm, tìm kiếm đơn hàng và đọc thông tin đơn hàng https://youtu.be/dNppxJc97a8
    3 Cách Tìm thông tin và trả lời khách khi khách hỏi xem đơn hàng của mình https://www.youtube.com/watch?v=owaGOPWSnlc
    4 Cách lên đơn ở trạng thái SĐT trên phần mềm https://www.youtube.com/watch?v=a2Ok9LrnPVw
    5 Cách tìm kiếm thông tin hành trình đơn hàng và trả lời khách hàng  

     

  • 4.2. Thang điểm đánh giá
   • STT NỘI DUNG ĐIỂM
    1 Nắm rõ cách chăm page trực tiếp trên facebook và chăm page qua phần mềm 20
    2 Hiểu rõ về ý nghĩa các trạng thái đơn hàng trên phần mềm quản lý 30
    3 Hiểu rõ các lên đơn ở trạng thái SĐT trên phần mềm 20
    4 Nắm rõ cách tìm kiếm thông tin đơn hàng và tư vấn cho khách 30

     

 • Những câu hỏi thường gặp của khách hàng
  • 5.1. Kiến thức cần nắm
   • 5.1.1. Câu hỏi về giá

    Giá của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu?

    Nếu em không lấy quà tặng thì giá của chiếc đồng hồ này giảm còn bao nhiêu?

    Em ở thành phố A, ship hàng về chỗ em thì bao nhiêu?

    Xem thêm
   • 5.1.2. Câu hỏi về sản phẩm

    Đồng hồ này làm bằng chất liệu gì?

    Đồng hồ này có chống nước không?

    Đồng hồ này có chống xước không?

    Đeo lâu có bị xuống màu không? Hàng có giống hình không?

    Chế độ bảo hành của shop như thế nào?

    Có được xem đồng hồ tặng kèm không?

    Xem thêm
   • 5.1.3. Câu hỏi về ship hàng

    Ở Hà Nội thì giao hàng như thế nào?

    Ở tỉnh thành thì giao hàng như thế nào?

    Mình ở tỉnh A thì bao lâu nhận được hàng?

    Xem thêm
   • 5.1.4. Câu hỏi về Shop

    Địa chỉ Shop ở đâu?

    Mình ở xa thì mua hàng như thế nào?

    Shop có bán sỉ không?

    Xem thêm
   • 5.1.5. Câu hỏi về chương trình khuyến mại

    Hiện tại Shop có chương trình khuyến mại gì không?

    Mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2, mua 1 tặng 3 là gì vậy Shop?

    Làm như thế nào để mình được mua 1 tặng 3 vậy?

    Xem thêm
   • 5.1.6. Câu hỏi về sau bán (sau khi khách hàng đã đặt hàng và đơn hàng đã được Telesale chốt lại đơn)

    5.1.6.1. Nguyên nhân từ khách hàng

    Khách hàng muốn đổi sang mẫu khác

    Khách hàng muốn hủy đơn hàng

    Hàng đã đến nơi nhưng khách hàng trả lời không đủ tiền để nhận hàng

    Khách hàng đổi địa chỉ khác

    SĐT của khách không liên lạc được (thuê bao, không có tín hiệu, nhầm máy, mất máy, bận không nghe được điện thoại)

    5.1.6.2. Nguyên nhân từ đơn vị vận chuyển

    Bưu tá không liên hệ với khách hàng nhưng vẫn báo cáo tồn hàng không phát được

    Bưu tá có thái độ không đúng khi giao hàng cho khách hàng

    Bưu tá thu sai tiền trên hóa đơn và tư vấn của Shop khi lên đơn cho khách

    5.1.6.3. Nguyên nhân do Shop

    CTV lên đơn nhầm mã sản phẩm, số lượng, thiếu quà tặng cho khách

    Kho đóng gói thiếu hàng, nhầm mẫu, nhầm màu, gói hàng bị lỗi cho khách

    5.1.6.4. Câu hỏi về thông tin đơn hàng của khách hàng

    Hàng đã đặt được mấy hôm nhưng khách vẫn chưa nhận được?

    Mình muốn nhận hàng nhanh hơn có được không?

    Xem thêm
  • 5.2. Thang điểm đánh giá
   • STT NỘI DUNG ĐIỂM
    1 Nắm rõ và tư vấn được hết tất cả những câu hỏi thường gặp của khách hàng theo chuẩn chung 200

     

 • Các kịch bản chăm sóc khách hàng
  • 6.1. Kiến thức cần nắm
   • 6.1.1. Khách chỉ tag bạn bè vào

    6.1.2. Khách hàng hỏi về chương trình khuyến mại

    6.1.3. Khách hàng hỏi một mẫu đồng hồ đã hết hàng

    6.1.4. Khách hàng hỏi một mẫu đồng hồ Shop không bán

    6.1.5. Khách hàng hỏi về một mẫu đồng hồ nhất định của Shop đang bán

    6.1.6. Khách hàng đang cần tư vấn theo nhu cầu chưa chọn được sản phẩm

    6.1.7. Khách hàng phân vân về giá muốn giảm giá

    Xem thêm
  • 6.2. Thang điểm đánh giá
   • STT NỘI DUNG ĐIỂM
    1 Nắm rõ hết các kịch bản chăm sóc khách hàng trên page và tư vấn tốt cho khách 200